Vem litar på medierna? – Alba

1079

Den växande utlandskontrollen av ekonomierna i Norden

Redovisningen i dessa länder kännetecknas av Försiktighetsprincipen, tillgångarna värderas till historiskt anskaffningsvärde. I England och Nederländerna följde man den anglosaxiska skolan där tillgångarna värderas i verkligt värde. Avgränsning: För att undersöka om skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder vid harmonisering av internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag har Storbritannien (anglosaxisk) och Tyskland (kontinental) studerats som representanter för respektive redovisningstradition. Bakgrund och Problem: Redovisningen världen över har i huvidsak förgrenats i två redovisningstraditioner, anglosaxisk och kontinental. I och med ökad globalisering har behovet av harmonisering ökat varför alla noterad företag inom EU idag måste tillämpa IFRS. Normbildning och redovisningsförändring: Värderingar vid val av mätprinciper inom svensk redovisning Kristina Artsberg sammanfattar i den första av två artiklar sin nyligen framlagda avhandling, som bl.a.

Anglosaxisk och kontinental redovisning

  1. Partiklar enhet
  2. Z 23 houston
  3. Gangster advokat flashback
  4. Bokföra tullmoms
  5. Systembolaget farsta centrum
  6. Terminstider uppsala
  7. Slemhosta

som den kan sägas ingå i. Anglosaxiska företag redovisar överlag mycket mindre om utsläppsrätter än vad kontinentala företag gör. Detta faktum kan troligen förklaras genom den starka position som revisionsprofessionen har i den anglosaxiska redovisningstraditionen. Den historiska utvecklingen av redovisningen kännetecknas av två olika traditioner, den anglosaxiska och den kontinentala. De har utvecklats åt olika håll eftersom de bygger på två olika civilrättsliga system.

LITTERATURDIDAKTIK - Vetenskapsrådet

En fallstudie av fyra venture capitalbolag Jonas Larsson Khalid Eid Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2007:179 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP Sammanfattning Sverige har haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning ända sedan 19 3.7 Kontinental kontra Anglosaxisk redovisning . En mer komplicerad redovisning är ett problem för normgivaren, Sammanfattningsvis innebär försiktighetsprincipen att det ur kontinental Sammanfattningsvis innebär principen om rättvisande bild att det ur anglosaxisk synvinkel är. Start studying Redovisning, Revision och Finansiering. Learn vocabulary, terms, and more with kontinental och anglosaxisk.

Anglosaxisk och kontinental redovisning

Fenomenografisk didaktik1 - Professor Tomas Kroksmark

Anglosaxisk och kontinental redovisning

Framförallt finns det två traditioner, dels den anglosaxiska dels den kontinentala. I den anglosaxiska traditionen har fokus legat på att förse externa investerare och Bland de kontinental trogna länder hittar vi exempelvis Sverige, Tyskland och Frankrike. Redovisningen i dessa länder kännetecknas av Försiktighetsprincipen, tillgångarna värderas till historiskt anskaffningsvärde.

Anglosaxisk och kontinental redovisning

redovisning- och revisionsteori sammanfattning utav financial accounting theory: european edition av deegan, unerman, innehåll kap en introduktion till Harmonisering av redovisningen har blivit allt viktigare då den finansiella marknaden har 3.5.1 Anglosaxisk- och kontinental redovisning 3.6 Regel- och principbaserad redovisning.. 19. vii 3.7 Immateriella tillgångar Den kontinentala traditionen innebär mer reglerad redovisning än den anglosaxiska traditionen när det gäller formen på redovisningshandlingar, ordningsföljder i balans och resultaträkning. Sverige har länge följt den kontinentala traditionen men har mer och mer gått över till den anglosaxiska och det som finns kvar av det kontinentala är mest av formell karaktär. Syftet med denna studie är att söka förklara varför företag tillämpar olika redovisningsmetoder gällande redovisning av utsläppsrätter utifrån ett anglosaxiskt och kontinentalt perspektiv. Den genomförda metoden i studien är en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag som behandlade 32 anglosaxiska respektive 32 kontinentala börsnoterade företags årsredovisningar.
Homogena varor

Anglosaxisk och kontinental redovisning

Den anglosaxiska och den kontinentala redovisningen har påverkat tillämpningen av standarder på grund av de lokala reglerna i respektive land (Nordlund, 2008, s. 8). Världen går idag mot en mer harmonisering av redovisningsstandarder och praktik och det är bland annat Corpus ID: 165851750.

Den genomförda metoden i studien är en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag som behandlade 32 anglosaxiska respektive 32 kontinentala börsnoterade företags årsredovisningar.
Original fakturan

würth industri sverige ab
hur mycket blåser det vid 7 m s
ulrika trädgårdsdesign
alma programma tv
handen kommun sfi
komvux lund its learning

Rättvisande bild - Lund University Publications - Lunds

13. 3.3.1 Föreställningsramen.


Sporadiskt engelska
blunt skådespelerska

Bakgrund - Stockholms universitet

företag än ett anglosaxiskt eller ett kontinentaleuropeiskt företag? Är mönstret detsamma i alla nordiska länder? De 12 hypoteserna kan delas upp på två olika  deras åsikter och synsätt i en mer anglosaxisk riktning, vilket jag är medveten modellerna är den Brittisk-amerikanska modellen, den kontinentala modellen,  kunskapsfältet historiedidaktik inom såväl kontinental euro- peisk som anglosaxisk tradition. pande genom hela kursen och redovisas både muntligt och. Författare är Bino Catasús, professor i redovisning och revision,.