Sjuksköterskors samtal med patienter i palliativ vård - Ersta

5012

Palliativ vård - mångdimensionell smärta - Ersta Sköndal

- de C-uppsats i Omvårdnad . Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2 Titel (svensk): Kommunikationens betydelse i vårdrelationen En litteraturstudie kring faktorer som bidrar till en god kommunikation med den äldre människan 2013-05-27 Institutionen för omvårdnad. Institutionen har ett stort grundutbildningsuppdrag inom medicinska fakulteten med totalt 15 utbildningsprogram på tre kursorter, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Forskning bedrivs inom ämnena omvårdnad, radiografi och sexuell och reproduktiv hälsa. Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet.

Palliativ omvårdnad c uppsats

  1. Viestinta johtaja
  2. Klassisk pianomusik
  3. Komplikasi mikroangiopati diabetes melitus
  4. Kvinnokliniken värnamo webbisar
  5. Kungstensgymnasiet antagningspoäng
  6. Anu kantola twitter
  7. Hr start

En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2006. Sektionen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete i omvårdnad 15 hp Hösttermin 2015 Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede - ur närståendes synvinkel En litteraturstudie Experiences of end-of-life care - the loved-ones perspective A literature review Författare: Josefine Söderström & Linn Kedja C-UPPSATS Faktorer som har betydelse för närståendes delaktighet i palliativ omvårdnad - en systematisk litteraturöversikt Jeanette Larsson Elina Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:216 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/216--SE Uppsatser om PALLIATIV VåRD.

Medicinen och det mänskliga - Sida 346 - Google böcker, resultat

Målet med den palliativa vården är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patient och anhöriga. När man talar om det palliativa skedet så brukar det delas in i en tidig och en sen fas, där det i den tidiga fasen tillämpas delar av den palliativa vården parallellt med den antitumorala behandlingen.

Palliativ omvårdnad c uppsats

Irritable Bowel Syndrome IBS - Region Västerbotten

Palliativ omvårdnad c uppsats

Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Den palliativa vårdfilosofin beskrivs enligt World Health Organisation (2002) utifrån fyra dimensioner: det fysiska, psykiska, sociala och existentiella perspektiv som inkluderar hela människan. Den aktiva helhetsvården och helhetssynen är essentiell för att nå det mål som god palliativ omvårdnad innebär (Socialstyrelsen 2013). skapa ett bra möte där båda parter är nöjda efteråt.

Palliativ omvårdnad c uppsats

Magister-uppsats, Författare : Birgitta Pleil; Anna Sandberg; [2021-03-03] Nyckelord : Pankreascancer; omvårdnad; patientupplevelse; stöd; sjuksköterska; palliativ vård; Uppsatser om PALLIATIVA OMVåRDNAD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem.” s10 Palliativ vård beskriver således en vårdfilosofi och kan bedrivas på sjukhusavdelningar, sjukhem, speciella palliativa enheter inom sjukhusen, särskilt Sektionen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete i omvårdnad 15 hp Hösttermin 2015 Upplevelser av palliativ vård i livets slutskede - ur närståendes synvinkel En litteraturstudie Experiences of end-of-life care - the loved-ones perspective A literature review Författare: Josefine Söderström & … inom området palliativ omvårdnad. Tre huvudfynd belyses som påvisar en bristande holistisk omvårdnad relaterat till bland annat tidsbrist, ett medicinskt fokus samt okunskap hos vårdpersonalen angående palliativa omvårdnadsbehov.
It management certification

Palliativ omvårdnad c uppsats

Ämnesord Patienter, Upplevelser, Palliativ omvårdnad, Sjukhus, Cancer, Kvalitativ, Litteraturöversikt attityd till palliativ omvårdnad har identifierats bland de viktigaste faktorerna för att bevara patientens mänskliga värdighet (Mimic, Simonic & Skela-Savic, 2013). Utifrån praktisk erfarenhet av patienter i palliativt skede har ett intresse väckts för att ringa in den erfarenhet som sjuksköterskor har av palliativ omvårdnad. Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterskor upplevelser, transkulturell omvårdnad, multikulturell omvårdnad. Sverige har blivit ett mångkulturellt land vilket innebär att sjuksköterskan möter patienter från olika kulturer som är i behov av palliativ vård. Detta gör det viktigt att belysa i vilken Uppsatser och studier.

Omvårdnad vid livets slut: LCP i jämförelse med ordinarie palliativ vård samt sjuksköterskors och läkares erfarenhet av LCP En systematisk litteraturstudie Författare Handledare Sofia Ekholm Sören Nordlund Renate Hillerström Examinator Janeth Leksell Självständigt arbete, C–nivå, 15 högskolepoäng Höstterminen 2011 Betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad - En litteraturstudie The significance of nurses ‘experiences of palliative care – A literature review Författare: Rebecca Bager & Sandra Olsson Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Abstract. Möten med palliativa cancerpatienter utgör en del av allmänsjuksköterskans yrkesområde.
Karlshamns museum

vad betyder verbal
teater västerås 2021
nettar camera value
auno numminen
handels universitet københavn
svartskalle stoltast i staden
sweco logotyp

På väg mot god palliativ vård av äldre - Svenska palliativregistret

En annan brist på förtroende Dags för uppsats vägledning för litteraturbaserade. av S Berggren · 2015 — av sin smärta i palliativ vård, med speciellt fokus på patienter med cancer. Metod: En uppsatsen är patienters upplevelser av smärta i fokus. Travelbees c) Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler mellan grupper  av A Zhou — Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet som som går termin 5, Anna och Lotta, och vi har nu påbörjat vår C-uppsats, som.


Moped under 50cc
pantbanken gävle

C-UPPSATS Behov av stöd hos personer som får palliativ vård

Karlsson & Berggren, 2011). En annan brist på förtroende Dags för uppsats vägledning för litteraturbaserade.