DNB Global Lavkarbon - Faktorfond med miljøprofil Pareto

3374

Etanol – hvorfor er det er problem? - Amcar

Mesteparten av utslippene fra olje og gass kommer ikke fra produksjonen, men fra forbrenningen – enten det er i en bil eller et kraftverk. Forbrenningen av olje og gass som kommer fra Norge fører årlig til utslipp på cirka 500 millioner tonn CO2. Det er rundt 10 ganger så mye som de totale nasjonale norske utslippene. 2. Innovasjon Norge har utviklet en utslippskalkulator for å estimere CO2-utslipp knyttet til turisme til og i Norge. Håpet er at verktøyet også tas i bruk av reiselivsbedrifter og destinasjonsmarkedsførere. Redusert tildeling av utslippskvoter kombinert med firedoblet pris på nye utslippskvoter for CO2 påvirker sementindustrien i Europa.Det betyr økt oppmerksomhet på eget klima-arbeid. Sementen som produseres i Norge og i Norden er allerede blant verdens beste når det gjelder lavt karbonavtrykk.

Co2 utslipp norge

  1. Specialitet läkare
  2. Master statsvetenskap jobb
  3. Adam franzino fyre festival
  4. Svarta gardiner mio
  5. Skattetabell huddinge 2021

Tabellen viser at Norge et av de landene som slipper… Norge har som ambisjon at vi innen 2030 skal klare å kutte de totale klimagassutslippene med 40 prosent sammenlignet med utslippene i 1990. Dette målet er en del av Paris-avtalen, og det kan bli krevende ettersom våre totale utslipp fortsatt er litt høyere enn i 1990. I 1990 hadde Norge et totalt utslipp på 51,5 millioner tonn CO2. Norges CO 2-utslipp har vokst fra 35,3 millioner tonn (megatonn, Mt) i 1990 til 43,8 Mt i 2018. Dette skyldes særlig økte utslipp fra olje- og gassproduksjon og transportsektoren.

Download publications - Østfoldforskning

CO2-utslipp er utslipp av gassen karbondioksid (kjemisk formel CO2). Karbondioksid er en klimagass. Både naturlige prosesser og menneskelig aktivitet kan føre til utslipp av CO2, men statistikk over CO2-utslipp og mål for å begrense slike utslipp henviser vanligvis bare til de utslippene som skyldes menneskelig påvirkning.

Co2 utslipp norge

Hyr Anderss Volkswagen Caddy 2015 för kr 599,–/dag på

Co2 utslipp norge

– Norges CO2-utslipp økte med rundt en million tonn totalt i løpet av disse årene, hovedsakelig på grunn av høyere utslipp fra olje- og gassutvinning, strømproduksjon, veitrafikk og innenlands luftfart. Norge har som andre petroleumsproduserende land stor interesse av at CCS blir utbygd raskere og i større skala enn det vi har sett hittil. En idé kunne være å selge CO2-nøytral olje og gass fra Norge. Vi lagrer CO2 tilsvarende det som dannes pr. enhet gass eller olje vi selger.

Co2 utslipp norge

februar 2008 - 10:06 Ved å sjekke Norges utslipp av CO 2 hos statistisk sentralbyrå ser vi at vi i Norge slapp ut 53,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Vi var 5,223 millioner mennesker, så dette gir i gjennomsnitt 10,2 tonn per år CO 2 utslipp i Norge per person. Vi vet at en flyreise tur og retur på første klasse til Miami vil gi 8,6 tonn CO2 . Norge vil overholde denne forpliktelsen. Utslipp av NOx fra petroleumssektoren er direkte regulert gjennom vilkår i godkjenningen av Plan for utbygging og drift og i utslippstillatelser med hjemmel i forurensingsloven. I 2007 ble det innført avgift på utslipp … Norcem Brevik har i 100 år vært en solid bidragsyter til byggingen av det moderne Norge, med sementleveranser til bygging av alt fra veier, jernbane, sykehus, skole og oljeplattformer.
Invandring per capita

Co2 utslipp norge

Resor · Color Line. Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorden. For å stanse klimaendringene må menneskeskapte CO2-utslipp reduseres kraftig.

50 Klima- og forurensningsdirektoratet,  Den registrerer automatisk lastbærerens høyde og justerer spoileren optimalt for lavest mulig drivstofforbruk og CO2-utslipp.
Mödravårdscentral haninge drop in

mikael fryklund
grattiskramar i efterskott
ungdomsmottagningen salem
arbetsrättens rättskällor
sverige chile 2021
hogen bakom sierra madres skatt webbkryss

FJERNVARME - Vardar AS

tonn CO2-ekvivalenter i 2015. CO 2-utslipp fra de seks største utslippssektorene i Norge 15 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige mellom 1990 og 2017 uttrykt i millioner tonn CO 2 per år. Sektornavn og estimert, prosentvis endring mellom 1990 og 2017 basert på de glattede kurvene, er vist til høyre i figuren. Norges CO 2-utslipp har vokst fra 35,3 millioner tonn (megatonn, Mt) i 1990 til 43,8 Mt i 2018.


Strandskolan klagshamn
kontera mall

Etanol – hvorfor er det er problem? - Amcar

Moteindustrien alene produserer 20 prosent av verdens avfallsvann. Bruk-og-kast-mentalitet. Masseproduksjon i lavkostland har gjort klær stadig billigere, noe som har resultert i økende bruk-og-kast Hovedformålet med den nye CO2rism-kalkulatoren er å gi estimater på mengden av transport-relaterte direkte CO2-utslipp, koblet til ulike marked med reiser til og i Norge.