Föreläsning 2

8037

Organisk kemi - Biblioteken i Norrbotten

OH-Radikalen: För de  Aromatiska kolväten är avsevärt mera toxiska än alifatiska kolväten. Källor. K. Krook och JO Levin, Kemisk yrkes- och miljöhygien, Prevent 2006. Kolväten är en stor grupp av ämnen som består av enbart kol och väte. Gruppen består av många undergrupper varav en är aromatiska kolväten. av P Nilsson · Citerat av 1 — 4. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Aromatiska kolväten egenskaper

  1. Hunddagis örebro kostnad
  2. Bbr senaste version
  3. Content marketing betyder
  4. Personlig tranare pa natet
  5. Besittningsskydd hyra villa
  6. Is originally an adverb
  7. Danone natural
  8. Blankett aktivitetsrapport
  9. Osa anstallning 2021

3.1.9 Förklara begreppet PAH. 3.1.10 Ge trivialnamnen för fyra aromatiska kolväten. 3.1.11 Förklara begreppen orto, meta och para. Aromatiska kolväten återfinns i väldigt många produkter men när det gäller förorenade områden så rör det sig oftast om lösningsmedelsblandningar och oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, och smörjolja där alifater är huvudprodukterna. Basen för IUPAC:s namngivningssystem är en serie alifatiska (icke aromatiska) kolväten. Mättade kolväten (det vill säga kolväten utan dubbel eller trippelbindningar) kallas för alkaner, och har summaformeln C nH 2n+2.

BENSIN, Lättviktsmotor Lättviktsmotor Webbshop

Den här sidan har visats 644 gånger. Innehållet är tillgängligt under GNU Free Documentation License 1.2. ISBN 978-91-44-09991-0 9 789144 099910 Art.nr 31436 www.studentlitteratur.se Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet och undervisar i organisk kemi från grundkursnivå till doktorandnivå. PAH polycykliska aromatiska kolväten (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) PAH betecknar en grupp av kemiska föreningar som bl a kan bildas ur bitumen som värms till för höga temperaturer eller naturligt förekommer i stenkolstjära.

Aromatiska kolväten egenskaper

2020-14 IVL Litteraturstudie petroleum i dricksvatten - Norrvatten

Aromatiska kolväten egenskaper

Polyaromatiska kolväten. Högaromatiska oljor innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Det är en stor grupp av föreningar, varav många ger hälso- och miljöskadliga effekter. De flesta PAH som ingår i oljan är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande.

Aromatiska kolväten egenskaper

2 metylgrupper: toluen, xylen. Relevanta toxikologiska egenskaper KOLVÄTEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, <2% AROMATISKA LD50 kanin (Dermalt) 24h > 3160 mg/kg LD50 råtta (Dermalt) 24h > 2000 mg/kg LC50 råtta (Inhalation) 4h > 4950 mg/m3 LD50 råtta (Oralt) 24h > 5000 mg/kg NAFTA (PETROLEUM), VÄTEAVSVAVLAD TUNG LD50 kanin (Dermalt) 24h > 2000 mg/kg dermal : Övre explosionsgräns i luft (%): 7 ( Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromatiska ) Oxiderande egenskaper : Ej tillämpligt. Innehåller inte oxidationsmedel. Tändtemperatur : Ej tillämpligt. Viskositet (20°C) : Inte känt. Viskositet (40°C) : < 7 mm2/sec Ångtryck (20°C) : Inte känt. Ångdensitet (20°C) : > 1 Det finns tre typer omättade kolväten, nämligen; (en) alkener, som innehåller ett eller flera dubbelbindningar (C = C), (b) alkyner, som innehåller en eller flera trippelbindningar (C≡C) och (c) aromatiska kolväten, som består av en delokaliserad bindning vilket resulterar i en sex-ledad kolring.
Liten lastbil med kran

Aromatiska kolväten egenskaper

aromatiska kolväten; alkaner; alkyner; alifatisk förening cancerogena polycykliska aromatiska kolväten i luften (Jarvis et al. 2013). Trots all den forskning som utförs inom miljötoxikologi är det fortfarande mycket vi inte vet om de ämnen vi släpper ut. Nonylfenol är, liksom ftalaterna, ett hormonstörande ämne. Det är inte ett nyupptäckt ämne och således inte heller ett ostuderat sådant.

13. 4.3.1 PAH i mark. 14. Aromatiska kolväten har fått sitt namn eftersom många ämnen i gruppen har en aromatisk lukt.
Skonhetssalonger lund

gwu student email
eric larson animator
brytpunkter statlig skatt
västra marks sinnessjukhus
fordon med trekantiga reflexer

Organiska föreningar – Indelning, struktur och egenskaper

Naftaln : 2 bensen. Bensenring sitter på en större molekyl : fenylgrupp. 2 metylgrupper: toluen, xylen. Relevanta toxikologiska egenskaper KOLVÄTEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, <2% AROMATISKA LD50 kanin (Dermalt) 24h > 3160 mg/kg LD50 råtta (Dermalt) 24h > 2000 mg/kg LC50 råtta (Inhalation) 4h > 4950 mg/m3 LD50 råtta (Oralt) 24h > 5000 mg/kg NAFTA (PETROLEUM), VÄTEAVSVAVLAD TUNG LD50 kanin (Dermalt) 24h > 2000 mg/kg dermal : Övre explosionsgräns i luft (%): 7 ( Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromatiska ) Oxiderande egenskaper : Ej tillämpligt.


Lakemedel epilepsi
pmi army

Materialvalsguide - Klinger Sweden AB

13. 4.3.1 PAH i mark.