Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik

7874

44. Stabiliseringspolitik i en öppen ekonomi [Grundkurs i

Finanspolitik skall bedrivas annorlunda beroende på om det är fasta växelkurser eller rörliga växelkurser. Finanspolitik bedrivs annorlunda även beroende på hur känslig ekonomin är för vissa förändringar. Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 10: Växelkursregimer och förutsättningar för stabiliseringspolitiken Study F6 Öppen ekonomi på kort sikt flashcards from Majken Lindgren's Göteborgs universitet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition. Finanspolitiken blir mindre effektiv när vi påverkas av handel med andra länder . Politiken fungerar dåligt vid en rörlig växelkurs.

Expansiv finanspolitik rörlig växelkurs

  1. Naturvetenskap gymnasium poäng
  2. Fosie socialförvaltning

av B ASSARSSON — rörlig växelkurs, december 1992 (hädan- efter kallad 1982 krävdes en stram finanspolitik och mera expansiv finanspolitik, tex genom tiga utbudsöverskott. Expansiv finanspolitik under rörlig växelkurs: Finanspolitisk expansion skiftar ut IS-kurvan, vilket leder till en högre ränta med åtföljande efterfrågan på svenska  Expansiv finanspolitik under rörlig växelkurs? -Har ingen inverkan på BNP. -Den inhemska räntan höjs och överstiger den utländska. -Efterfrågan på inhemsk  23 Expansiv finanspolitik i en sluten ekonomi ökar BNP och räntan.

Växelkursmål eller inflationsmål för Norge? - Lars EO Svensson

93 Genom den finansiella revolutionen, dvs. de finansi-ella marknadernas framväxt och höga internationella integration, eliminerades samtidigt förutsättningarna för den typ av selektiv och interventionistisk penning- och finanspolitik som utvecklades under andra världskriget En expansiv finanspolitik växelkursen påverkas av en mer expansiv finanspolitik på kort sikt i modellen för en liten öppen ekonomi med rörlig växelkurs Modellen anger det finanspolitiska stabiliseringspolitiken som helt verkningslös vid rörlig växelkurs, eftersom de offentliga satsningarna kommer konsumeras av högre räntor.

Expansiv finanspolitik rörlig växelkurs

Finanspolitik i en valutaunion - CiteSeerX

Expansiv finanspolitik rörlig växelkurs

Fördelen med rörliga valutakurser är att ett land kan bedriva egen finanspolitik och penningpolitik. Rörliga växelkurser innebär att exporten inte missgynnas av en hög ränta eller en hög inflation i landet. Expansiv finanspolitik, ökar produktionsnivån (BNP, Y), och då måste man öka räntan för att inte få inflation.

Expansiv finanspolitik rörlig växelkurs

Vilket på sikt leder till en ökad statsskuld och dålig bytesbalans. Vid expansiv finanspolitik skiftar IS till höger som på kort sikt, med en ökad nivå av produktion (Y) och ränta (i). Men prisnivån P är inte längre konstant utan stiger. Den reella penningmängden M/P sjunker när P stiger, vilket skiftar LM-kurvan åt vänster, ger oss samma produktion Y som i ursprungsläget men vid en ytterligare ökning av räntan (i). Expansiv finanspolitik under rörlig växelkurs G ökar, skatt ned, IS-kurva ut- större penningefterfrågan, räntan stiger, apprecering, CB låter marknaden bestämma, .missgynnar exporten, fallande NX, lägre AD, IS skiftar in igen.
Aircraft mechanic

Expansiv finanspolitik rörlig växelkurs

av LEO Svensson · Citerat av 1 — växelkurser respektive inflationsmål talar för att ett inflationsmål med rörlig växelkurs är bättre lämpat för penningpolitik, förutom att styra inflation och växelkurs, bidra till att stabilisera återstår bara finanspolitiken för att stabilisera ekonomin.

Rörliga växelkurser innebär att exporten inte  Rörlig växelkurs och expansiv finanspolitik. • Penningpolitiken potent. • Finanspolitiken impotent. Visa i diagram.
Stridspiloterna youtube

boka tid för teoriprov
lund university humanities lab
straumann abutment sizes
bolagsverket se om årsredovisning kommit in
rabatter med sten

Mundell-Fleming-modellen - Studydrive

Finanspolitik bedrivs annorlunda även beroende på hur känslig ekonomin är för vissa förändringar. Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 10: Växelkursregimer och förutsättningar för stabiliseringspolitiken Study F6 Öppen ekonomi på kort sikt flashcards from Majken Lindgren's Göteborgs universitet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition.


Bygghemma enebyberg
hsb brf trosalundsberget

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik

Learn faster with spaced repetition. Skiftet 1992 från fast till rörlig växelkurs utgör ett skifte från finanspolitiken till penningpolitiken. Detta skiftade också makten från staten till Riksbanken. En expansiv penningpolitik sänker räntan och ökar BNP. inflation. I och med att dessa störningar möttes med expansiv finanspolitik blev inflationen i Sverige allt högre (se diagram 1).